MASJID

MASJID

Thursday, December 27, 2012

SAJAK


SAJAK

MENDEKLAMASIKAN SAJAK:

Aktiviti mendeklamasikan sajak adalah pembacaan sajak dengan cara terancang dan penuh dengan perasaan, agar penonton dapat memahami kandungan serta mesej yang terkandung dalam sajak itu Pembacaan sajak ini hendaklah dibuat dengan sebutan  bunyi yang baik agar persembahan itu menjadi menarik dan menimbulkan minat pendengar dan penonton.

BENTUK DEKLAMASI SAJAK:
Terdapat lima jenis pendeklamasian sajak yang boleh dijalankan iaitu:-
                                I.            Lafazan
                              II.            Lafazan dan gerakan
                            III.            Lafazan lakonan
                            IV.            Lafazan berirama
                              V.            Lafazan, lakonan dan irama

ASPEK-ASPEK PENTING DALAM SAJAK:
                                I.            Tema sajak
                              II.            Persoalan/mesej/Amanat Penyair
                            III.            Nada
                            IV.            Bentuk
                              V.            Gaya Bahasa
                            VI.            Susunan Bunyi
                          VII.            Teknik-teknik lain seperti visual.

TEMA:
Keseluruhan sajak yang mempunyai pokok persoalan yang khusus. Ini diikuti pula dan disokong oleh beberapa persoalan-persoalan.

PERSOALAN:
Di dalam sesebuah sajak mempunyai beberapa persoalan-persoalan. Ini juga dikenali sebagai mesej / amanat / tandus / propaganda penyair kepada pembaca.

NADA:
Di dalam sesebuah sajak terdapat berbagai-bagai nada. Nada ada hubungan dengan corak emosi yang dilahirkan oleh penyair. Begitu juga dengan nada alunan penekanan suara dalam menyampaikan amanat sajak. Antara nada-nada itu adalah seperti:
Ø  Nada murung (melankolik)
Ø  Gembira
Ø  Romantik
Ø  Cinta
Ø  Kasih sayang
Ø  Protes
Ø  Hiba
Ø  Kesal
Ø  Sinis
Ø  Sarkastik
Ø  Sunui
Ø  Sedih dan lain-lain

BENTUK:
Mengkaji bentuk sajak, perlu ada pengetahuan sedikit tentang unsur-unsur bentuk puisi tradisi. Ini penting kerana apabila  kita membuat kesimpulan tentang bentuk sajak itu adakah ianya telah bebas atau masih lagi terikut pada unsur-unsur puisi tradisi.
Ø  Keseluruhan sajak terdiri 4 baris serangkap.
Ø  Keseluruhan sajak terdiri 5 baris serangkap.
Ø  Keseluruhan sajak terdiri 6 baris serangkap.
Ø  Keseluruhan sajak terdiri 7 baris serangkap.
Ø  Keseluruhan sajak terdiri 8 baris serangkap.

Jika tidak sama keseluruhan rangkap, maka ianya adalah berbentuk moden/bebas. Ini termasuk bentuk sajak soneta.

Kesimpulan:
Membuat kesimpulan sajak adalah ianya berbentuk moden/masih terikat pada bentuk pada bentuk puisi puisi tradisi. Ini diambilkira dari beberapa aspek yang utama seperti bilangan baris-baris dalam rangkap dan irama sajak.

BAHASA:
a)   Menggunakan kata-kata biasa dan disusun indah menjadikan bahasa puisi itu puitis. Jika kata-kata digunakan bombastik dan tidak tersusun bahasa puisi itu kurang puitis.

b)      Gaya Bahasa Personafikasi.
Sesuatu  yang dihidupkan dengan memberi sifat manusia.
Contoh: Senyumannya melambai-lambai

Ini menunjukkan senyuman itu diberi sifat tangan dan boleh melambai-lambai.


c)       Gaya Bahasa Metafora.
Perbandingan dibuat cara terus dengan tidak menggunakan kata-kata awalan iaitu:
Seperti: Umpama, bak, bagai, laksana.
Contoh: Dia batu

d)      Gaya Bahasa Simili.
Perbandingan dengan benda lain dengan menggunakan kata-kata awalan.
Seperti: Umpama, bak, bagai, laksana.
Contoh: Matanya merah seperti biji saga.

e)      Imej dan imejan.

i)                    Imej:
Benda-benda antaranya: bunga, gunung, sungai, dunia, bilik, bukit dan lain-lain.               

ii)                  Imejan:
Adalah himpunan segala imej-imej yang digunakan dalam puisi, seperti yang dapat dikesan melalui pancaindera antaranya.
Contoh: Api (terasa bahangnya panas, terlihat merahnya)
                                                 Hujan (ternampak rintiknya, terasa airnya)

Gaya Bahasa Hiperbola (Hyperbola)

Perbandingan yang dibuat secara melampau tentang sesuatu perkara untuk gambaran yang menyakinkan.

Contoh:
Muntah darahnya, merah, pekat dan likat.
Pekik laungnya dengan jeritan yang kuat.

Gaya Bahasa Simbolik / Perlambangan
Kata-kata yang memberi tafsiran lain bukan makna asal. Lambang ini ada yang jenis universal dan ada yang jenis personal.

i)                    Jenis universal adalah untuk makna / simbol umum.
Contoh:
Bunga melambangkan wanita
            Kumbang melambangkan lelaki.

ii)                   Jenis personal mengikut tafsiran keseluruhan sajak
Contoh
Bunga mungkin melambangkan wanita
Bunga mungkin melambangkan negara
Bunga mungkin melambangkan lelaki
Bunga mungkin melambangkan kawan
Bunga mungkin melambangkan sesuatu yang dicintai dan lain-lain.

Gaya Bahasa Repetasi / Pengulangan
Pengulangan oleh penyair mungkin dari segi perkataan, frasa-frasa, baris-baris, ayat, rangkap-rangkap dan kata-kata berganda.
                                                                    
Perlambangan Metonimi
Kata-kata yang ada berbentuk isyarat dan pangkat.

Contoh:
Mahkota alam bermaksud raja.
Tiga calit di lengan baju bermaksud pangkat sarjan.

Anamatopia
Kesan bunyi dari sesuatu digunakan dalam sajak sebagai simbolnya.

Contohnya:
Miau bermaksud kucing
Tang bermaksud jam berdentang
Tik..Tik..Tik.. bermaksud bunyi hujan dan lain-lain.


Susunan Bunyi:
Ada beberapa aspek penting ditinjau dalam menilai susunan bunyi sesebuah sajak. Kesan rentak, alunan irama yang disatukan menghasilkan kesan bunyi. Antara lain yang patut diperhatikan ialah:-
Ø  Rima
Ø  Asonansi
Ø  Aliterasi
Ø  Diksi

a)      Rima:
Ada sajak yang mempunyai rima bentuk puisi tradisi. Dengan sendirinya penyair sajak berkenaan pentingkan rima dalam memberi kesan bunyi yang baik pada sajaknya. Ini ada kalanya didapati keseluruhan sajak berirama demikian. Tetapi kebanyakan sajak  bebas didapati  terdapat di sana sini baris yang mempunyai rima sama.

b)      Asonansi:
Huruf vokal ( a e i o  u)  yang dapat membantu sajak-sajak itu melahirkan kesan bunyi. Huruf-huruf vokal tertentu banyak digunakan di dalam satu-satu baris dalam sajak.

Contoh:
Asonansi  e – Ketawa jernih nenek tua
Asonansi  a – Mayat datang dalam deru
Asonansi  I -  Dimensi demi dimensi

Pengulangan penggunaan huruf-huruf vokal ini juga memberi kesan alunan kepada sajak

c)       Aliterasi:
Pengulangan bunyi huruf-huruf konsonan di dalam satu-satu baris dalam sajak. Selain daripada huruf-huruf vokal dan susunan abjad (A-Z) iaitu aeiou ialah huruf-huruf konsonan. Pengulangan penggunaan huruf-huruf konsonan ini menolong memberi kesan rentak sajak untuk membina irama iaitu suatu susunan bunyi sajak.

Contoh:
Aliterasi r  - Mengalir dari arus sejarah.
Aliterasi m – Menadah matari memayungi bumi
Aliterasi t – Kita titis air mata darah

d)      Diksi:
Pemilihan penyusunan kata-kata oleh penyair dapat membantu dalam  melahirkan kesan bunyi dalam sesuatu sajak antaranya:

i)                    Pengulangan awalan huruf-huruf yang sama dalam baris-baris sajak.

Contoh:
Pada permukaan
Betapa pun begitu

ii)                   Pengulangan rima sama dalam baris-baris juga melahirkan bunyi seperti rentak dan irama.

Contoh:
Di kota kecilnya
Di bawah baying-bayang sepatu perang

iii)                 Pengulangan perkataan-perkataan, frasa-frasa, baris-baris ayat, kata-kata berganda dan pengulangan rangkap. Ini semua juga dapat membantu memberi kesan dan susunan bunyi yang baik di dalam sesebuah sajak.

Teknik Visual:
Gambaran asosiasi karya cipta penyair seni lukis dengan karya puisi.

Contoh:
Sajak Penjual bunga oleh T.Alias Taib dapat kesan visual yang membentuk bunga sedang kembang. Juga membentuk bunga di pasu bunga. Hasil susunan kata-kata begitu rupa.

Gadis desa
Berlenggang ke kota
Di tangan kirinya seraga bunga
Di tangan kanannya seraga cinta
Orang kota selalu membeli
Mula-mula bunganya
Dan kemudian
Cintanya

Gadis desa
Pulang ke desa
Di mata kirinya setetes peristiwa
Di mata kanannya setetes rahsia
Orang desa selalu bertanya
Siapa membeli bunganya
Dan memetik
Cintanya

Jenis-Jenis Sajak:
a)      Dua baris serangkap dipanggil Distikon / douplet
b)      Tiga baris serangkap dipanggil Terzina / triplet
c)       Empat baris serangkap dipanggil Quartrin
d)      Lima baris serangkap dipanggil Quint
e)      Enam baris serangkap dipanggil Sextet
f)       Tujuh baris serangkap dipanggil Septime
g)      Lapan baris serangkap dipanggil OxtareNo comments:

Post a Comment